Την δεύτερη δόση της έκτακτης βοήθειας ύψους 40 εκατ. ευρώ, σε 119 δήμους της χώρας, χορηγεί το Υπουργείο Εσωτερικών.

Μεταξύ αυτών ο Δήμος Εορδαίας, ο οποίος λαμβάνει το ποσό των 526.442 ευρώ για ενίσχυση της ρευστότητάς του.

Η βοήθεια δίδεται για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών, που προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19, και λόγω της μείωσης των εσόδων, ως απόρροια των περιοριστικών μέτρων, που έχουν επιβληθεί.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση της βοήθειας, ύψους 75 εκατ. ευρώ, δόθηκε τον Μάιο, με οριζόντια κατανομή και στους 332 Δήμους της χώρας.