Το ΔΣ της Ο.Λ.Ε σας ενημερώνουμε ότι συνέρχεται τακτικά και συζητά με τηλεδιάσκεψη θέματα της Λέσχης. Σύμφωνα και με τις τελευταίες εξελίξεις με την συνέχιση της γενικής απαγόρευσης, σας ενημερώνουμε ότι παραμένουμε αδρανοποιημένη σε οποιαδήποτε ορειβατική μαζική και οργανωμένη δραστηριότητα.

Για οποιοδήποτε θέμα σας και πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στις επίσημες ιστοσελίδες της Λέσχης όπως:

oleptol1994@gmail.com

https://www.facebook.com/OLEORDAIAS

http://oleordaias.weebly.com/

Με υπουργική απόφαση αποφασίστηκε

Τετράμηνη παράταση στις θητείες των ΔΣ των σωματείων

Την παράταση της θητείας των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, για χρονικό διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών, ήτοι από 1ης -1-2021 έως την 30ης -4-2021. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή εκλογές σε σωματεία για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων ( ή και την ανανέωση της θητείας των υφιστάμενων) θα μπορούν να γίνουν από τον Μάιο και μετά.