Εγκρίθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οι άδειες παραγωγής για την υλοποίηση των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας της Eunice Energy Group (EEG) στην Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη, συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Ο προγραμματισμός του Ομίλου για τους δύο σταθμούς προβλέπει την έναρξη κατασκευή τους εντός του 2021 και έναρξη λειτουργίας από το 2022, εφόσον ολοκληρωθούν εγκαίρως οι απαιτούμενες εγκρίσεις όρων περιβαλλοντικών αδειών, όρων σύνδεσης και κατασκευαστικών αδειών. Πρόκειται για μονάδες δυναμικότητας 250 MW η κάθε μία.

Οι μονάδες αποθήκευσης θα αξιοποιούν την τεχνολογία των ιόντων λιθίου, ενώ οι μπαταρίες και άλλα υποσυστήματα θα παράγονται στη χώρα μας.

Σημειώνεται ότι το έργο της Πτολεμαΐδας συμπεριλήφθηκε το Νοέμβριο του 2020 στη νέα έκδοση του Δεκαετούς Πλάνου Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Δικτύων ενώ από το Δεκέμβριο αποτελεί υποψήφιο έργο για συμπερίληψη στην λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2021.