Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πτολεμαΐδας, στις 20-8-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., και κατ’ εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020 (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθμ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  • Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Εορδαίας, έτους 2021

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανιδης

  • Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  • Λήψη απόφασης σχετικά με διαγράφη ποσού Δ.Τ., Δ.Φ & ΤΑΠ

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Δ/κων Υπηρεσιών Δημ. Ορφανίδης

  • Καθορισμός των όρων φανερής – μειοδοτικής – προφορικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας και του Κάντρου Κοινότητας του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Ζαφ. Σεβαστού

  • Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για το έργο: « Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Βλαστης» .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

  • Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου : « Έργα βελτίωσης ποιότητος του ήχου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

  • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Εγκατάσταση μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας , πυρανίχνευσης και φωτισμού ασφαλείας στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΚΟΙΠΠΑΠ»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

  • Έγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: « Κατασκευή 12-θεσιου σχολειου στην περιοχή ΚΕΠΤΣΕ Πτολεμαίδας»

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νικ. Φουρκιώτης

  • Εξειδίκευση πίστωσης από ΚΑ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος Δημ Σχέσεων Μ. Αντωνιάδου