Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω epresence.gov.gr κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και 33282/29-5-20 ( ΑΔΑ : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ , την 7-6- 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ . για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση παραχώρησης χώρου για την φιλοξενία τμήματος ΙΕΚ δια βίου μάθησης ΕΚΑΒ Ιατρικής φροντίδας στο χώρο του Πρώην Δημαρχείου Μουρικίου ( 3/21 ΑΤΚ Εμπορίου )

Εισηγητής : Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς.

 1. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της Μελέτης « Πράξη Εφαρμογής στην Περιοχή Καρδιάς Πτολεμαΐδας»

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

 1. Έγκριση εκτέλεσης πρ/σμού οικ. Έτους 2021.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021. ( 99/21 , 112/21, 149/2021 ΑΟΕ )

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Διαγραφή συμψηφισμός ποσού μισθωμάτων Ακινήτων του Δήμου Εορδαίας (λόγω Κορωνοϊού).

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής Κυκλοφορίας Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Μείωση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης καταστήματος στην ΤΚ Καρυοχωρίου

Εισηγητής Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

 1. Έγκριση απόφασης σχολικής επιτροπής Β/θμίας εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας.

Εισηγητής Ο Πρόεδρος σχολικής επιτροπής Κ. Αντωνιάδης.

 1. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ.- Ορισμός νέου μέλους .

Εισηγητής : Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Καιδου Άννα

 1. Αίτημα παραχώρησης αγροτικού Μηχανήματος από τον Δήμο προς την ΚΕΔΕ

Εισηγητής: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Καιδου Άννα

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.