Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ 18318/13-3-2020 εγκ του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ) , και την αρ. Δ1α/γΠ οικ 63548/20 την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 5 μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Καθορισμός τελών καθαριότητας και Φωτισμού έτους 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Καθορισμός τελών κοινόχρηστων χώρων έτους 2021.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Έγκριση Γ’ τριμήνου του πρ/σμού οικ. Έτους 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2020.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 338/2010 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση του Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου Στρατοπέδου Καπετάν Φούφα.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης.

  1. Κατανομή ποσού στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.

Εισηγητής : Ο Πρόεδρος της ΔΕΠ Κυριάκος Αντωνιάδης.

  1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας για το έτος 2021

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

  1. Χορήγηση αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου ( λαικών αγορών )

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά.

Παρακαλείστε την Δευτέρα 28-12-2020 20 και ώρα 5-9 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις – ψήφο σας επί των θεμάτων στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.