Με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια, ορίστηκαν από τον Δήμαρχο Εορδαίας, Παναγιώτη Πλακεντά, οι αντιδήμαρχοι για την νέα θητεία, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.

Οι αντιδήμαρχοι είναι οι παρακάτω:

  1. Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών: Δημήτριος Ορφανίδης
  2. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού και Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Αντωνιάδου
  3. Αντιδήμαρχος Παιδείας, Εθελοντισμού και Κοινωνικής Μέριμνας: Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού
  4. Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου: Κεσκερίδης Χρήστος
  5. Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Νικόλαος Φουρκιώτης
  6. Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου και Αγροτικής Ανάπτυξης: Παναγιώτης Κάλφας
  7. Αντιδήμαρχος Συντονισμού Κοινοτήτων του Δήμου, Διαχείρισης Δημοτικού κυνοκομείου και Μέριμνας αδέσποτων ζώων (άμισθος): Αναστάσιος Λόφτσαλης.

Οι 6 μέχρι τώρα αντιδήμαρχοι ανανεώνουν την θητεία τους και προστίθεται 7ος (άμισθος) ο Αναστάσιος Λόφτσαλης.

Αναπληρωτής Δημάρχου ορίστηκε ο Νικόλαος Φουρκιώτης, ενώ ανανεώθηκε για ένα έτος και η θητεία του Κοσμά Σιδηρόπουλου ως εντεταλμένου σύμβουλου Πολιτικής Προστασίας.