Ενημερώνουμε ότι μετά από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων για τη συμμετοχή στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», επιλέχθηκαν οι εξής:

  1. Στρατονίκη Καραστογιάννη του Χρήστου
  2. Μαρία Βασβατέκη του Στέργιου
  3. Δημήτριος Βαγκόπουλος-Γκουτζέλας του Αθανάσιου
  4. Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος του Ηλία