Σε εκτέλεση της 317/2019 ΑΔΣ, που αφορά την χορήγηση μειωμένου τιμολογίου ανταποδοτικών τελών κατά 50% σε πολύτεκνους και ΑΜΕΑ με ποσοστό 67% και άνω, για το έτος 2020, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (Xορηγείται από την υπηρεσία : ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ 2020 – .doc .pdf – ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 2020 – .doc .pdf)
 2. Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκεια του
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο δελτίου Πολυτεκνίας (πάσο).
 5. Αντίγραφο τελευταίου πληρωμένου λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του έτους 2020.
 6. Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού.
 7. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Αντίγραφο Ε1 φορολογικού έτους 2020.

Η υπηρεσία ενδέχεται να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών έως: 31 Μαϊου 2021

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά στο γραφείο Εσόδων του Δήμου ή ηλεκτρονικά στη δ/νση: goupou@ptolemaida.gr και msimeonidis@ptolemaida.gr

Για τις δημοτικές ενότητες στα πρώην δημοτικά καταστήματα από τους υπαλλήλους:

 1. Καρατόσιο Ιωάννη για ΔΕ Αγίας Παρασκευής: karatosiou@ptolemaida.gr
 2. Αθανασιάδη Ιωάννη για ΔΕ Βερμίου: athanasiadis@ptolemaida.gr
 3. Μπεσπάρα Αντιγόνη για ΔΕ Μουρικίου: d.mourikiou@kep.gov.gr