Προκαλεί εντύπωση η επιμονή του δήμαρχου Εορδαίας θέσει σε παραγωγική λειτουργία την Επιτροπή Ενέργειας του Δήμου Εορδαίας για την οποία έγινε τόσος λόγος το τελευταίο διάστημα, παραβλέποντας τεκμηριωμένες ενστάσεις μελών.

Διευκρινίζουμε εξ’ αρχής πως σε καμία περίπτωση η πρόθεση για σύσταση Επιτροπής Ενέργειας δεν μας βρίσκει αντίθετους, όμως πρέπει να υλοποιηθεί λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη και τη συμμετοχή εκπροσώπων των Κοινοτικών Συμβουλίων που απαρτίζουν το μητροπολιτικό μας Δήμο. Οι Κοινότητες πρέπει να έχουν λόγο εν όψει των εξελίξεων στα ενεργειακά, καθώς για ακόμη μια φορά θα κληθούν να συνδράμουν παραχωρώντας εδάφη τους.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, ως ανώτατο σώμα αποφάσεων, είναι το όργανο του Δήμου το οποίο εγκρίνει τη σύσταση και λειτουργία ανάλογων επιτροπών. Η εν λόγω επιτροπή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς ουδέποτε πέρασε από Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο ως προς την συγκρότησή της, όσο και ως προς το πλαίσιο λειτουργίας της.

Προτρέπουμε το Δήμαρχο Εορδαίας, εφόσον επιθυμεί τη σύστασή της, αυτό να γίνει με τον τρόπο που προβλέπει η νομοθεσία και καλώντας ανοιχτά προς διαβούλευση και συμμετοχή τις Κοινότητες του Δήμου, τους Κοινωνικούς – Θεσμικούς Φορείς και τους Συλλόγους που επιθυμούν να συνδράμουν.