Στα πλαίσια του προγράμματος αναβάσεων του 2020, η Ο.Λ.Ε. σας ενημερώνει ότι, την Κυριακή 4-10-2020 θα πραγματοποιήσει διάσχιση στο φαράγγι του Βίκου από το χωριό Μονοδέδρι – στο χωριό Βίκος

Β.Δ. 2 – Ώρες πορείας 5-6 χλμ 13 - ΥΔ 150μ

Ώρα αναχώρησης 7.00 π.μ από την Λαϊκή αγορά με λεωφορείο 50 θέσεων με διαθέσιμες θέσεις 33.

Για δηλώσεις συμμετοχών επικοινωνήστε στο κιν. 6974030452 και στα γραφεία της Λέσχης Τρίτη & Παρασκευή 8,00 - 9,00 μμ 2463053953