Χορηγήθηκε η άδεια στο καταφύγιο αδέσποτων σκύλων στο Δήμο Εορδαίας, από την αρμόδια Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η άδεια λειτουργίας του καταφυγίου είναι δυναμικότητας 80 θέσεων και βρίσκεται στο υπ’ αρ. 5159 αγροτεμάχιο της κτηματικής περιοχής Πτολεμαΐδας, ιδιοκτησίας του Δήμου Εορδαίας.