Η συμμετοχή ή μη του Δήμου Εορδαίας σε μια ένα δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, συζητήθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας. Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Παναγιώτης Πλακεντάς, με την συζήτηση να μην καταλήγει κάπου αφού το θέμα απορρίφθηκε.

Όπως ανέφερε ο εισηγητής, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα του περιφερειάρχη κ. Πατούλη δημιουργείται ένα πολυσυμμετοχικό Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων, το επονομαζόμενο ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ, το οποίο είναι μια διαδραστική πλατφόρμα ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών γνώσεων και εμπειριών και καλών πρακτικών των εταίρων, που θα λειτουργεί ως αξιόπιστη επαφή τόσο μεταξύ των μελών όσο και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Είναι ένας ολοκληρωμένος φορέας με εγγεγραμμένα μέλη που αναλαμβάνει ενιαίες και ολοκληρωμένες στρατηγικές και δράσεις και θα υποστηρίζει τεχνικά και επιστημονικά τους ΟΤΑ σε θέματα που άπτονται της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής μετάβασης, αλλά και σε δράσεις που υπάγονται σε ευρύτερες θεματικές κυκλικής οικονομίας και ψηφιακού μετασχηματισμού. Πάρα πολλοί δήμοι και περιφέρειες συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάει να στηθεί και θα έχει έναν πιο διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΟΤΑ ή φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) αλλά και θα υποστηρίζεται από επιστήμονες που θα μπορούν διαχρονικά να υποστηρίζουν το έργο των δήμων, τόσο σε επίπεδο υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο πολιτικής διαβάθμισης.

Ο Π. Πλακεντάς εισηγήθηκε την αποδοχή συμμετοχής του δήμου Εορδαίας στον εν λόγω φορέα, μετά από πρόταση που έγινε από την περιφέρεια Αττικής, στο Δήμο Εορδαίας αλλά σε αρκετούς δήμους και περιφέρειες της χώρας, και επιπρόσθετα να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στα διαδικαστικά ζητήματα, αλλά και την πληρωμή της ετήσιας συνδρομής για τα μέλη.

Η Αντιπολίτευση εξέφρασε σθεναρές αντιρρήσεις σχετικά με το είδος και τη νομική μορφή του φορέα. Τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την κερδοσκοπική ή μη, φύση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, το ενδεχόμενο ο φορέας αυτός να είναι ΜΚΟ, αλλά και ενδεχόμενα μη δυνατότητας ελέγχου στους φορείς αυτούς.

Πέραν αυτού τέθηκαν από την Αντιπολίτευση θέματα που αφορούν στην προσωπικότητα του ίδιου του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Πατούλη ο οποίος ξεκίνησε την όλη προσπάθεια. Τόσο για την πολιτική του τοποθέτηση, όσο και για την «κιτς συμπεριφορά του ως ανθρώπου» όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Στάθης Κοκκινίδης. Συνολικά όμως, αφέθηκαν υπονοούμενα για το «ποιοι μπορεί να κρύβονται γύρω από τον κ. Πατούλη».

Πριν τη διενέργεια της ψηφοφορίας για τη συμμετοχή ή μη του Δήμου στο φορέα, ο Δήμαρχος Εορδαίας αποφάσισε να αποσύρει το θέμα από τη συνεδρίαση, λέγοντας απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση πως «επειδή δεν μπορώ να κατανοήσω πως η Αυτοδιοίκηση είναι πρωταγωνιστής και αλλά η συνένωση των αυτοδιοικητικών δυνάμεων κάτω από μια ομπρέλα δεν μπορεί να είναι η συνισταμένη κάποιων δυνάμεων, και επειδή δεν διανοούμαι ότι μπορεί να κουνάμε το δάκτυλο λέγοντας άσχετα πράγματα για το θέμα, δηλώνω ότι αποσύρω το θέμα».

[..]