Ο μυστηριώδης δορυφόρος του Κρόνου, Τιτάνας, μόλις έγινε ακόμα πιο περίεργος. Αστρονόμοι εντόπισαν στην ατμόσφαιρά του κυκλοπροπενυλιδένιο (C3H2), ένα εξαιρετικά σπάνιο μόριο το οποίο είναι τόσο αντιδραστικό που μπορεί να υπάρξει στη Γη μόνο σε συνθήκες εργαστηρίου. Δεν έχει ανιχνευθεί ποτέ σε οποιαδήποτε ατμόσφαιρα, είτε στο Ηλιακό σύστημα είτε αλλού.

Το κυκλοπροπενυλιδένιο δεν συναντάται σε ατμοσφαιρικές συνθήκες επειδή αντιδρά ταχύτατα και εύκολα με άλλα μόρια σχηματίζοντας άλλες ενώσεις. Ο μόνος χώρος που μπορεί να βρεθεί αυτούσιο είναι το διαστρικό διάστημα και αυτό λόγω των πολύ μικρών θερμοκρασιών. Ωστόσο ο Τιτάνας είναι πολύ διαφορετικός από τις συνθήκες του διαστρικού διαστήματος. Έχει λίμνες με υδρογονάνθρακες, σύννεφα υδρογονανθράκων και ατμόσφαιρα αζώτου με μικρότερο ποσοστό μεθάνιο. Η ατμόσφαιρά του είναι τέσσερις φορές πιο πυκνή από αυτή της Γης, ενώ κάτω από την επιφάνεια θεωρείται πως διαθέτει ένα τεράστιο ωκεανό αλμυρού νερού.

[..]