Σας γνωρίζουμε ότι έχει αναρτηθεί αντίγραφο του συνταχθέντος Στρατολογικού Πίνακα γεννηθέντων αρρένων το έτος 2005, (με τους εγγεγραμμένους στα μητρώα αρρένων του Δ. Εορδαίας έτους 2005), των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίας Παρασκευής, Βερμίου, Μουρικίου, της Δημοτικής Ενότητας Πτολεμαΐδας και της κοινότητας Βλάστης του Δήμου Εορδαίας, στο Δημοτικό Κατάστημα και στα πρώην Δημοτικά Καταστήματα όλων των Δημοτικών ενοτήτων.

Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις τ υ χ ό ν ενστάσεις τους σε κάθε εσφαλμένη εγγραφή ή παράλειψη και να προσκομίσουν στοιχεία περί της διεύθυνσης κατοικίας, του επαγγέλματος και των γραμματικών τους γνώσεων, έως την Παρασκευή 28/05/2021.

  • Στο γραφείο Στρατολογίας & Μητρώων αρρένων του Δ. Εορδαίας: 246 335 01 45
  • Δ.Ε Αγίας Παρασκευής: 246 335 04 12
  • Δ.Ε Βερμίου: 246 335 03 00
  • Δ.Ε Μουρικίου: 246 335 05 06