Με αφορμή περιστατικό εντοπισμού από τη Θηροφυλακή, παρέας κυνηγών, σε περιοχή έκτος Ζώνης Διάβασης Αποδημητικών, με πρόθεση να κυνηγήσουν επικαλούμενοι τους κυνηγετικούς χάρτες της εφαρμογής «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης επισημαίνει ότι:

  • Η εφαρμογή «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» λόγω του πολύ μεγάλου όγκου πληροφοριών που συμπεριλαμβάνει παρουσιάζει κάποιες μικρές ατέλειες στην αποτύπωση των χαρτών.
  • Αν και διανεμήθηκε δωρεάν από τις Κυνηγετικές Οργανώσεις προς διευκόλυνση των μελών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση ότι έχει ελεγχθεί και επικυρωθεί το περιεχόμενο της.
  • Σε καμία περίπτωση η εφαρμογή δεν υποκαθιστά την απαραίτητη επικοινωνία με τις Δασικές αρχές, Κυνηγετικούς Συλλόγους και Θηροφύλακες σε περίπτωση αμφιβολίας.
  • Η εφαρμογή «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» όπως περιγράφεται και στους Όρους και Προϋποθέσεις, παρέχει ενδεικτικές πληροφορίες και κατά συνέπεια σε περίπτωση έκνομης ενέργειας ή παραβίασης ορίων δεν αποτελεί, επ’ ουδενί, τεκμήριο αθωότητας.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Κοζάνης παρόλα αυτά εντοπίζει τα λάθη, κατόπιν δικών σας υποδείξεων, και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απάλειψη τους. Προσοχή λοιπόν από όλους.