Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 11/02/2021 έως 22/02/2021

Αποκλειστικά με συστημένη επιστολή ταχυδρομικά στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 15

ΤΚ 50 200 , ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

Ανακοίνωση ΑΔΑ: ΨΨΕΧΩΡ6-8ΕΘ

Έντυπο αίτησης (.PDF.DOC)

Παράρτημα ανακοίνωσης